FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hurban, j. m.


Hurban, Jozef Miloslav (1817 - 1888) Kód: 181

- slovenský spisovateľ, politik a organizátor kultúrneho života, evanjelický kňaz. Vedúca osobnosť slovenského povstania 1848-49. Spolupracovník Ľ. Štúra. "Práve kategória vnútorného vývinu, obsahovo daná oným stupňovitým rozvíjaním sa >>národného povedomia<< cez literárnu aktivitu, stáva sa metodologickým fermentom, ktorý stmeľuje a do značnej miery aj myšlienkovo disciplinuje ustavičnú digresívnosť Hurbanovej histoiografickej a filozofickej reflexívnosti." ( L448;28)