FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Goethe, j. w.


Goethe, Johann Wolfgang (28. 8. 1749 Frankfurt a. M. - 22. 3. 1832 Weimar) Kód: 374

- nemecký básnik a mysliteľ. Jeho názor na život a svet je vyslovený zčasti v jeho diele básnickom, najmä vo "Faustovi" a v mnohých básňach staršieho obdobia, zčasti v jeho výrokoch ("Maximen und Reflexionen"), prírodovedne- naturfilozofických spisoch, rozhovoroch a listoch.

Goetheho v užšom zmysle filozofický vývin viedol od odmietnutia školskej filozofie v lipskom období k prebudeniu jeho vlastného filozofického myslenia v štrasburskom období a odtiaľto k naturfilozofickým štúdiám prvého weimarského obdobia v konfrontácii s Platónom, novoplatonizmom, G. Brunom a predovšetkým so Spinozom. Po ceste v Taliansku sa sústredil na učenie o farbách a komparatívnu morfológiu (porovnávacie tvaroslovie) a zásadnú diskusiu so Schillerom.

----------------
Goethe, J. W.>