FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Marx, k.


Marx, Karl Henrich (5. 5. 1818 Trier - 14. 3. 1883 Londýn) Kód: 153

- nemecký filozof, ideológ robotníckeho hnutia. Marxovo učenie je zdrojom, z ktorého obsahovo (Marxovo učenie o spoločnosti) či metodicky (Marxova dialektika) čerpalo a čerpá mnoho rozličných smerov 19. a 20. storočia: marxizmus, austromarxizmus, menševizmus, neomarxizmus, marxizmus-leninizmus, maoizmus, stalinizmus, leninizmus, trockizmus, anarchizmus, teológia revolúcie, eurokomunistické učenie, existencializmus, sociológia vedenia, filozofia človeka, filozofia vedy, frankfurtská škola, poznaňská škola, bratislavská škola, synkriticizmus.

-----------
Marx, K.>