FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Štúrovci


štúrovci

- hlavný prúd slovenského národného hnutia v polovici 19. stor. nazvaný podľa najvýznamnejšej osobnosti Ľ. Štúra.

Formoval sa v 30. rokoch zo študentov evanjelického lýcea v Bratislave, ktorí sa združovali v spoločnosti českoslovanskej. V duchu moderných európskych politických ideí štúrovci odmietali systém Svätej aliancie,. feudalizmus, absolutizmus, privilégiá šľachty, maďarizáciu, požadovali suverenitu národa, zásadu ústavnosti a zastupiteľstva. Kontaktovali sa s rovnako radikálne orientovanými študentskými krúžkami v slovanských mestách. Veľku pozornosť venovali ľudovej kultúre a životu neprivilegovaných vrstiev, ku ktorým sa obracali svojou literárnou tvorbou i praktickou činnosťou.

-----------
štúrovci>