FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Štúr, ľ.


Štúr, Ľudevít (1815 - 1856) Kód: 105

- slovenský filozof, vedúca osobnosť slovenského národného hnutia v pol. 19. stor. Má hlavný podiel na uzákonení spisovnej slovenčiny na základe stredoslovenského nárečia. Založil Slovenské národňje novini s beletristickou prílohou Orol tatránski, kde sa sformovala skupina romantických spisovateľov a kde sa rozvíjal program, za ktorý Štúr bojoval aj ako poslanec uhorského snemu.

Syntetizoval európsky liberalizmus, romantizmus, moderný nacionalizmus a slovanskú vzájomnosť do svojrázneho, humanizmom predchnutého myšlienkového celku.

-----------
Štúr, Ľ.>