FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Osobnosť

osobnosť (FVO)

angl. - personality
fr. - personnalité
nem. - Persönlichkeit
rus. - ličnosť