FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Kategória

kategória (FVK)

angl. - category
čes. - kategorie
fr. - catégorie
gr. - KATÉGORIÁ
lt. - praedicamentum
nem. - Kategorie