FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Produkt národný hrubý

produkt národný hrubý (FVP)

angl. - gross national product (= GNP)
fr. - produit national brut
nem. - Bruttoinlandsprodukt s
rus. - valovoj nacionaµnyj produkt