FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Starosť

starosť

angl. - care
nem. - Sorge