m (opravený link)
Line 124: Line 124:
 
* 2-IKV-102: [[CogSci Mathematics|Matematika]]
 
* 2-IKV-102: [[CogSci Mathematics|Matematika]]
 
* 2-IKV-103: [[Fundamentals of Artificial Intelligence for Cognitive Science|Základy umelej inteligencie pre kognitívnu vedu]]
 
* 2-IKV-103: [[Fundamentals of Artificial Intelligence for Cognitive Science|Základy umelej inteligencie pre kognitívnu vedu]]
* 2-IKV-105: [[CogSci Programming|Základy programovania]]
+
* 2-IKV-105: [[CogSci Programming 1|Základy programovania]]
 
* 2-IKV-111: [[Introduction to Psychology|Základy psychológie]]
 
* 2-IKV-111: [[Introduction to Psychology|Základy psychológie]]
 
* 2-IKV-113: [[Cognitive Psychology|Kognitívna psychológia]]
 
* 2-IKV-113: [[Cognitive Psychology|Kognitívna psychológia]]

Revision as of 13:45, 22 September 2015

Zoznam všetkých predmetov zabezpečovaných Katedrou aplikovanej informatiky

Zoznam všetkých predmetov, ktoré zabezpečuje naša katedra.

Upozornenie: Zoznam zatiaľ nezodpovedá zmenám v študijných programoch od roku 2015/2016. Na aktualizácii pracujeme.

Predmety, ktoré sú súčasťou našich študijných programov, ale sú zabezpečované inou katedrou nie sú v TOMTO zozname. Prosím pozrite si stránku pre príslušný štúdijný program, kde nájdete linky na stránky týchto predmetov, ak o nich vieme. Tiež prosím pamätajte, že niektoré predmety sú v tomto školskom roku suspendované, čo je ale vyznačené iba na stránke príslušného štúdijného programu.

Bakalársky program aplikovaná informatika

Magisterský program aplikovaná informatika

Magisterský program kognitívna veda

Predmety iných katedier