Kognitívne laboratórium 2-IKV-233

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Kognitívne laboratórium (2-IKV-233)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: C - exercise (3)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-IKV-233 (fakultná služba)
Vyučujúci: PhDr. Ján Rybár, PhD.
E-mail: rybar@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Umožniť študentom pracovať v online laboratóriu kognitívnej psychológie.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Cognitive Laboratory)