Diplomová práca 2-IKV-910

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Diplomová práca (2-IKV-910)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: D - záverčná práca
Kredity: 20
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-IKV-910 (fakultná služba)
Vyučujúci: KAI
E-mail: chýba
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Pod dohľadom školiteľa samostatne vypracovať diplomovú prácu.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z CogSci Diploma Thesis)