Jazyk a kognícia 1-MXX-406

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Jazyk a kognícia (1-MXX-406)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1-3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-MXX-406 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Rybár, CSc.
E-mail: rybar@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Prezentovať najnovšie poznatky z vied, ktoré sa zaoberajú skúmaním jazyka a poznávacích procesov. V rámci tohto cyklu prednášok vystúpia so svojimi prednáškami poprední domáci a zahraniční lingvisti, psychológovia, filozofi, neurovedci a informatici.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Language and Cognition)