Význam a komunikácia 2-IKV-181

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Význam a komunikácia (2-IKV-181)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-IKV-181 (fakultná služba)
Vyučujúci: PhDr. Dezider Kamhal, PhD.
E-mail: kamhal@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Poskytnúť študentom vedomosti z oblastí: metódy a výsledky filozofického skúmania významu jazykových výrazov z tzv. pragmatického hľadiska, teória a analýza jednotlivých druhov rečových aktov.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Meaning and Communication)