Evolučné algoritmy 2-AIN-181

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Evolučné algoritmy (2-AIN-181)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-181 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
E-mail: markosova@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov so základnými metódami evolučných algoritmov, ukázať na ich vhodnosť na riešenie zložitých NP-úplných kombinatorických problémov.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Evolutionary Algorithms)