FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Výraz


výraz nem. der Ausdruck

- spôsob a prostriedky, ktorými duša dáva najavo, čo sa v nej odohráva. Pojem výrazu v tomto zmysle nachádzame už u Leibniza.

V psychológii 19. stor. vzniklo učenie o výrazových pohyboch tvárových svalov, končatín, celého tela zvané aj "výrazopis" (Ausdruckskunde), výrazový postup (Ausdrucksverfahren) a metafyzika výrazu.

V matematike a logistike je výraz formula, grafický znak alebo skupina grafických znakov určená na vyjadrenie určitých vzťahov a operácií. V poslednom prípade (a ďalej napr. v lingvistike a i.) sa výraz chápe ako určitá jednotka jazykového prejavu; výrazy a len výrazy majú v jazyku význam. Kto výrazu rozumie, vie, čo v danom jazyku znamená, vie aký má význam ( L327;22).

V matematike je výraz kombinácia symbolov, ktorá po vyhodnotení dáva výsledok.

V počítačovej vede je výraz (expression) kombinácia symbolov - identifikátorov, hodnôt a operátorov - ktorá po vyhodnotení dáva výsledok. V programovaní možno výslednú hodnotu prideliť premennej, vytvoriť z nej argument, testovať ju kontrolným príkazom alebo ju použiť ako časť iného výrazu ( L611;148).

--------
výraz>