FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Premenná


premenná

- na rozdiel od konštanty jazykový znak, ktorý označuje ľubovoľný prvok z určitej definovanej oblasti, ktorá sa nazýva aj definičným oborom premennej. Svojou denotatívnou funkciou je premenná teda viacvýznamová. Keďže definičný obor premennej v niektorých prípadoch zahrnuje práve rozličné možné hodnoty premennej veličiny, nazývajú aj samu veličinu premennou. V tomto zmysle vystupuje ako premenná napr. čas ( L74;574).

-----------
premenná>