FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Prostriedok


prostriedok

- 1. miesto rovnako vzdialené od okrajov, prostredná časť niečoho, stred.

2. časový bod rovnako vzdialený od začiatku i konca niečoho.

3. vec , pomôcka, úkon alebo jav, pomocou ktorých sa niečo vykonáva, deje; napr. pracovný prostriedok, masovokomunikačný prostriedok, dopravný prostriedok, prací prostriedok, čistiaci prostriedok atď.

Prostriedky v 3. význame sú javy alebo procesy, ktoré subjekt využíva na [ríčinné pôsobenie, t. j. vo svojej činnosti. Prostriedky sú skutočnosti dané, existujúce už v dobe, keď sú použité na príčinné pôsobenie. Najčastejšie majú povahu podmienok. Prostriedkom môže byť aj človek (ak bol napr. násilím donútený konať pre druhého človeka) ( L546;161).

Prostriedok je predmetom skúmania praxeológie.

--------------
prostriedok>