FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jazyk


jazyk jazyk (FT)

- systém znakov slúžiaci na dorozumievanie, ktorý je v ústnom styku realizovaný článkovanými zvukmi a v písomnom styku grafickými značkami. Jazyk je predmetom skúmania viacerých vied ( filológie, jazykovedy, psychológie atď.), filozofie i teológie.

--------
jazyk>