FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Formula


formula

- 1. ustálený alebo predpísaný text pri nejakom úkone; ustálený spôsob prejavu, schéma 2. stručná definícia pojmu, myšlienky, pravidla, zákona ap.; poučka, zákon alebo pravidlo vyjadrené pomocou čísel a matematických znakov ( L207;409).

Formula je výsledkom logickej analýzy vety ( L1281;24).

----------
formula>