FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Lingvistika


lingvistika = jazykoveda
Kód: 342

- empirická veda o jazyku; opisuje určité dané jazyky a ukazuje normy ich správneho používania. Lingvistika je empirická veda, ktorá opisuje a vysvetľuje formálne,, sémantické a komunikatívne funkcie jazyka a fungovanie prirodzených jazykov v procese komunikácie v rámci všeobecnej teórie jazykových štruktúr. Empirickosť lingvistiky spočíva v tom, že lingvisti najpr pozorujú jazykové javy, zhromažďujú ich a napokon sa snažia vybudovať všeobecnú, či dokonca univerzálnu teoriu jazyka. Lingvistika pritom venuje pozornosť aj historickému vývoju prirodzených jazykov, ich diachrónnemu
aspektu.

Lingvistika sa vyvinula z tradičnej filológie ( L204;113). ( L55;63 L1334;10).

--------------
lingvistika>