FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Leibniz, g. w.


Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646 - 1716) Kód: 13

- nemecký filozof - predstaviteľ novovekého racionalizmu, fyzik, matematik, diplomat, jeden z posledných polyhistorov, jeden z iniciátorov ekumenických snáh. Leibnizovi išlo o hľadanie kompromisu medzi apriórnou vedou, teológiou a empirizmom.

Leibniz prišiel s pokusom odlišným spôsobom ako Spinoza prekonať descartovský dualizmus.

-----------------
Leibniz, G. W.>