FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Operácia


operácia

- časť alebo prvok činnosti, ktorý realizuje človek na základe vlastných schopností , zručnosti a pomocou nástrojov , strojov a automatov. Operácia je metodicky vykonaný a ukončený výkon, postup tvoriaci relatívne uzavretú fázu činnosti. Určenie toho, z akých operácií sa tá-ktorá činnosť skladá, je veľmi relativne, závisí od toho, ako analyzujeme danú činnosť na čiastkové úkony, čo pokladáme za elementárne, "atomárne", ďalej neanalyzovateľné operácie, aké je zameranie našej pozornosti a aké sú naše rozlišovacie schopnosti. Napríklad jednotky, ktoré tvoria východisko pre stanovenie elementárnych operácií pri logickej analýze jazyka sú jednoduché výroky.

Schopnosť viesť alebo vykonávať operácie sa niekedy označuje ako operačné umenie (cd. L184;28 L571;129 L42;827).

V medicíne: metodicky vykonaný a ukončený zákrok, úkon. Chirgické operácie sa delia na krvavé a nekrvavé. Radikálna operácia odstraňuje chorobné ložisko, paliatívna operácia zmierňuje alebo prechodne upravuje ťažkosti chorého ( L217;259).

-----------
operácia>