FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

18. Stor./118. stor. 19. stor.

1748-1832
- J. Bentham

1749-1832
- J. W. Goethe

1750 an.
- rokoko

1751-1772
- vychádza 'Encyklopédia alebo racionálny slovník vied, umení a remesiel' ( L604) pod redakciou D'Alemberta a Diderota

1758
- Ekonomická tabuľka F. Quesnaya

1759-1805
- F. von Schiller

1762-1814
- J. G. Fichte

3. tretina 18. stor.
- šírenie sa filozofického romantizmu

1763-1839
- M. Schreiber

1767-1785
- v Nemecku preromantické hnutie Sturm und Drang

1767-1845
- A. W. Schlegel

1768-1834
- F. E. D. Schleiermacher

1770-1830
- G. W. F. Hegel

1772-1829
- F. Schlegel

1775-1854
- F. W. J. Schelling

1778
- Voltaire +

1778-1837
- J. N. Hummel

1780-1831
- C. von Clausewitz

1781
- vychádza 'Kritika čistého rozumu' od I. Kanta

1787
- ustanovenie prvého spisovného jazyka Slovákov - bernolákovčiny

1788-1860
- A. Schopenhauer

1789-1799
- Veľká francúzska revolúcia

1795
20. 5.
- poprava siedmych vodcov jakobínskeho sprisahania v Budíne. Jakobíni vytvorili dve tajné spoločnosti (Spoločnosť reformátorov a Spoločnosť slobody a rovnosti). Program uhorských jakobínov bol formulovaný pod vplyvom revolucie vo Francúzsku a vyložený v spisoch Katechizmus reformátorov a v Poučnej knižke pre človeka a občana. Uhorsko sa malo premeniť na federatívny demokratický štát, v ktorom by sa slovanským národom priznala svojbytnosť. Zo Slovenska sa na sprisahaní zúčastnili: Jozef Hajóczy, František Abaffy z Oravy, Samuel Vrchovský zo Skalice, Jozef Neum?ller a ď.

1795-1799
- vo Francúzsku vláda direktória

1796
- víťazné ťaženie francúzskej armády do Talianska pod vedením genrála Napoleona Bonaparta; začiatok rýchlej Napoleonovej kariéry

1797
- september: zmarenie monarchistického pokusu o prevrat; monarchistov vyháňajú z francúzskeho Národného zhromaždenia

1798
- nástup romantikov v anglickej poézii - vydanie Lyrical Ballads W. Wordswortha a S. T. Coleridga

1798-1857
- A. Comte

koniec 18. stor.
- maďarizácia
- rozšírenie sa valčíka po celej Európe

1799-1815
- napoleonské vojny

1799-1804
- vo Francúzsku konzulát

------------
18. stor.>