FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Valčík


valčík

- tanec v 3/4 takte a rýchlom tempe, koncom 18. stor. sa rozšíril v celej Európe. Rýchlosťou a ľahkosťou sa vyznačuje viedenský valčík (J. Strauss ml.); aj salónna koncertná skladba (F. Chopin) ( L715;763).

---------
valčík>