FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Schiller, f.


Schiller, Friedrich von (10. 11. 1759 Marbach (W?rt.) - 9. 5. 1805 Wei- ar)
Kód:

- nemecký dramatik, lyrik, estetik a historik, spolu s Goethem vedúci predstaviteľ nemeckej klasiky, čestný občan Francúzskej republiky. Jeho dramatické dielo patetickým spôsobom obhajuje slobodu a práva človeka a ľudské bratstvo. Jeho názory sa utvárali pod vplyvom Rousseaua, Lessinga a hnutia Sturm und Drang. V estetike vychádza z Kanta. Umenie považoval za prostriedok formovania harmonickej osobnosti, ktorá slobodne tvorí dobro. Iba umenie pomáha človeku získať skutočnú slobodu.