FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Diderot, d.


Diderot, Denis (1713-1784) Kód: 79

- francúzsky filozof, estetik a spisovateľ, jeden z popredných osvietencov encyklopedistov. Diderot vytvoril filozofiu prírody, v ktorej sa prejavuj jeho zmysel pre konkrétne javy a experimentálne bádanie. S tým súvisí jeho záujem o biologické vedy - až do tej miery, že matematika uňho stráca prvoradé postavenie, ktoré mala u Descarta.

Diderot bol spočiatku deista, nakoniec však vyznáva materialistický monizmus, podľa ktorého jednota hmoty spočíva v kontinuite, ktorá spája najjednoduchšie spôsoby existencie s najzložitejšími.Diderot, D.>