FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fichte, j. g.


Fichte, Johann Gottlieb (1762 - 1814) Kód: 71

- nemecký filozof, predstaviteľ nemeckého idealizmu; svoju filozofiu označoval ako vedoslovie (Wissenschaftslehre).

Podľa Fichteho existuje pôvodne jediná substancia, a síce Ja (Ich). Vedomie tohto Ja dospieva v troch aktoch (Tathandlungen) k nasledovnému: 1. téza: Ja som Ja. 2. Antitéza: Oproti Ja sa kladie Nie-Ja. 3. Syntéza: Ja kladie v Ja voči deliteľnému Ja deliteľné Nie-Ja.

----------------
Fichte, J. G.>