FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bentham, j.


Bentham, Jeremy (1748-1832)

- anglický etik ( utilitarista) a právnik, teoretik liberalizmu. Vo svojom etickom učení vychádza z tézy, že motívmi konania ľudí sú uspokojenie a utrpenie. Mravnosť je užitočnosť činu. Mravnosť možno vyjadriť matematicky ako rovnováhu medzi uspokojením a utrpením, ktoré sú výsledkom konania človeka. Bentham kombinuje v etike dva princípy - princíp egoizmu a princíp altruizmu, pretože podľa neho ide o uspokojovanie súkromného záujmu ako prostriedok na zabezpečenie najväčšieho šťastia pre najväčší počet ľudí.