FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

15. Stor.


14. stor. 16. stor.

Na pápežskom stolci sú: Bonifác IX. (1389-1404), Inocent VII. (1404-1406), Gregor XII. (1406-1415), Martin V. (1417-1431), Eugen IV. (1431-1447), Mikuláš V. (1447-1455), Kalixt III. (1455-1458), Pius II. (1458-1464), Pavol II. (1464-1471), Sixtus IV. (1471-1484), Inocent VIII. (1484-1492) a Alexander VI. (1492-1503)

15. stor.
- neskorý stredovek
- zavřšenie stredovekého umenia
- quattrocento

1337-1453
- storočná vojna

1400-1410
- Ruprecht III. Falcký protikráľom Václava IV. v ríši; dvojvládie posilnilo moc veľkých svetských a duchovných kniežat

1401
- 11. 6.: v Topolčanoch na parciálnom uhorskom sneme bol Žigmund Luxembur- ský, ktorý bol 28. 4. uväznený, zosadený a na jeho miesto zvolený poľský kráľ Vladislav Jagellonský. Iné kridlo uhorskej šľachty ho však oslobodilo a Žigmund tak kráľom zostal

1402
- Jána Husa menujú kazateľom v Betlehemskej kaplnke v Prahe (v stredisku českého reformného hnutia)

1403-1405
- neúspešné povstanie v Bulharsku proti tureckej nadvláde

1409
- koncil v Pise

1414-1418
- cirkevný koncil v Kostnici; najväčším úspechom odstránenie schizmy voľbou jediného, všetkými uznávaného pápeža Martina V.

1415-1522
- storočie zámorských objavov

1415
- 6. júla
- upálenie majstra Jána Husa v Kostnici; Husova smrť spolu so zavedením kalicha predznamenali vyvoj smerujúci v Čechách k revolučným udalostiam v rokoch 1419-1434

1417
- koniec pápežskej schizmy

1420
- 9. 8. Peter z Ailly +

1423-1424
- koncil v Pavii-Siene

1428
- prvý vpád českých husitov na juhozápadné Slovensko

1431-1448
- koncil bazilejský

1434-1464
- Cosimo Medicejský vládcom vo Florencii; vláda rodu Medici (pôvodne bankárov) vystriedala obdobie meštianskej republiky; medicejský dvor strediskom renesančného umenia; obdobné panstvo jedincov (signoria) aj v iných talianskych mestách

1436
- J. Gutenber uskutočňuje pravdepodobne prvé pokusy s kníhtlačou

1448
- konkordát viedenský

1451-1506
- Krištof Kolumbus

1453
- máj
- dobytie Carihradu tureckými vojskami sultána Mehmeda II. (1451-1481); pád byzantskej ríše; Carihrad hlavným mestom osmanského panstva. Grécki učenci ušli do Talianska (cf. florentská Platónska akadémia) a priniesli so sebou množstvo platónskych textov, ktoré dovtedy v západnej Európe neboli známe (cf. cambridgeská škola platonizmu). R. 1453 (podobne ako roky 1492 alebo 1517) sa kladie ako koniec stredoveku

1459
- založenie novej Platónskej akadémie vo Florencii (podľa iných prameňov sa jej založenie datuje 1464)

1465
- 19. mája
- Matej Korvín zakladá Academiu Istropolitanu

1466-1536
- Erazmus Rotterdamský

1471
- T. Kempenský +

1473
- Regiomontanus vypočítal a vydal nové astronomické tabuľky (Efemeridy pre roky 1474-1560), vychádzajúce z gréckeho textu Ptolemaia a z prác jeho učiteľa Peurbacha. Tabuľky sa široko používali pri objavných zaoceánskych výpravách tej doby

1474
- 1. marca
- edikt, ktorým sa začalo prenasledovanie nominalistov

1481
- anulovanie ediktu z 1. marca 1474 Ľudovítom XI.

1491-1556
- Ignác z Loyoly

1492
- objavenie Ameriky Krištofom Kolumbom. 12. okt. pristál na jednom zo západoindických ostrovov; základňou ďalších výbojov stála kolónia na Haiti (Espoňola). Rok 1492 (podobne ako 1453 alebo 1517) sa kladie ako koniec stredoveku
- dobytie Granady, ukončenie reconquisty

1492-1540
- J. L. Vives

1494
- Luca Paccioli uverejňuje v Benátkach prvý sústavný výklad podvojného účtovníctva

1495
- vznik Turzovsko-Fuggerovskej spoločnosti na ťažbu medi

1498
- zvrhnutie a poprava G. Savonarolu vo Florencii
------------
15. stor.>