FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

16. Stor.


15. stor. 17. stor.

Na pápežskom stolci sú: Alexander VI. (1492-1502), Pius III. (1503), Július II. (1503-1513), Lev X. (1513-1521), Hadrián VI. (1522-1523), Klement VII. (1523-1534), Pavol III. (1534-1549), Július III. (1550-1555), Marcel II. (1555), Pavol IV. (1555-1559), Pius IV. (1560-1565), sv. Pius V. (1566-1572), Gregor XIII. (1572-1585), Sixtus V. (1585-1590), Urban VII. (1590), Gregor XIV. (1590-1591), Inocent IX. (1591), Klement VIII. (1592-1605)

1415-1522
- storočie zámorských objavov

1491-1556
- Ignác z Loyoly

16. stor.
- doba náboženských vojen; objavenie sa termínu ' tolerancia'
- cinquecento

1500 - 1501
- bratia Corterealovci objavili Labrador

1504
- Portugalčania objavili Madaskar

1505
- portugalské lode pristáli na Cejlóne

okolo 1513-1515
- Isenheimský oltár od Gr?newalda

1517
- počiatok protestantskej reformácie v Nemecku; M. Luther pribil 31. októbra svojich 95 latinských téz proti odpustkom a iným cirkevným nešvárom na bránu kostola vo Wittenbergu. R. 1517 (podobne ako roky 1453 alebo 1492) sa zvykne označovať ako koniec stredoveku

1519
- lipské dišputy medzi M. Lutherom, Karlstadom a J. Eckom

1520
- M. Luther verejne spálil pápežskú bulu, v ktorej mu pápež pohrozil kliatbou

1521
- pápež Lev X. dal Luthera do kliatby; wormský edikt. Luther odmietol odvolať svoje učenie

1522
- Luther uverejnil preklad Nového zákona

1523
- vystúpenie U. Zwingliho v Z?richu

1524
- vystúpenie J. Kalvína v Ženeve

1524-1526
- nemecká sedliacka vojna

1526
- bitka pri Moháči: porážka českého a uhorského vojska otvorila Turkom cestu do strednej Európy
- vznik habsburskej monarchie

1533-1592
- Michel de Montaigne

1534
- začiatok reformácie v Anglicku (Act of Supremacy)

1536
- Erazmus Rotterdamský +

1540
- potvrdenie jezuitského rádu pápežom Pavlom III.
- J. L. Vives +

1541
- 24. 9. Paracelsus +

1543
- vychádza dielo M. Kopernika 'De Revolutionibus orbium coelestium'
- 24. 5. Kopernik +

1546-1547
- porážka evanjelických kniežat v šmalkaldskej vojne

1548
- Ignác z Loyoly: Duchovné cvičenia ( L328>)

1555
- Augsburský mier; uznanie augsburského vyznania (zásada: cuius regio, eius religio)

1556
- Ignác z Loyoly +

1561
- Góngora y Argote, L. de *

1564-1642
- G. Galiei

1580
- lyrická zbierka "Treny", vrcholné dielo J. Kochanowského

1583-1645
- H. Grotius

1588-1679
- Th. Hobbes

1592
- Michel de Montaigne +

1596
- Varšava sa stáva hlavným mestom Poľska

1596-1650
- R. Descartes

------------
16. stor.>