FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Carihrad


Carihrad

- Konštantinopol. Meno "Carihrad" je slovanský názov hlavného mesta Byzantskej ríše.