FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Byzantská ríša


Byzantská ríša = Byzantsko = Byzancia

- mnohonárodnostný štát, ktorý vznikol po rozpade Rímskej ríše (395) v jej východnej časti ako Východorímska ríša. Do 11. stor. bola najmocnejším štátom v Európe. Bola strediskom obchodu, vzdelanosti, kultúry - prvá univerzita tu vznikla 425. Od 8. stor. bola úradným jazykom v Byzantskej ríši gréčtina.

Byzantská ríša bránila vyše 1000 rokov preniknutiu Arabov a Turkov do Európy.

Hlavné mesto Konstantinopol, založené 330 Konštantinom na mieste bývalej gréckej kolónie Byzantion. Byzantská ríša existovala do r. 1453.Byzantská ríša>