FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Benátky


Benátky

- mesto v severnom Taliansku, na 118 ostrovoch. Má železničné a cestné spojenie do Mestre.

Benátky založili 452 n. l. Venéti, 697 byzantská provincia. Od 11. stor. sú fakticky samostatné. Po 4. križiackej výprave (1202-104) zabrali prímorské oblasti na Balkáne a rad ostrovov vo východnom Stredomorí. Benátky boli oligarchickou republikou. Ich hlavným súperom Janov, nad ktorým zvíťazili 1381. V 15. stor. si podmanili susedné oblasti až po Padovu a Veronu. Od konca 15. stor. stretnutie s Turkami a postupný úpadok. 1797 okupované Napoleonom I. a odovzdané Rakúsku, 1805-1815 súcasťou napoleonského talianskeho kráľovstva, 1815-1866 Rakúska. Od 1866 súcasťou zjednoteného Talianska ( L42;99-100).