FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

14. Stor.


13. stor. 15. stor.

Na pápežskom stolci sú: Bonifác VIII. (1294-1303), bl. Benedikt XI. (1303-1304), Klement V. (1305-1314), Ján XXII. (1316-1334), Benedikt XII. (1334-1342), Klement VI. (1342-1352), Inocent VI. (1352-1362), bl. Urban V. (1362-1370), Gregor XI. (1370-1378), Urban VI. (1378-1389), Bonifác IX. (1389-1404)

14. stor.
- neskorý stredovek
- trecento

1300
- prvá doložená zmienka o okuliaroch

1303
- založenie univerzity v Ríme

1304-1306
- Giotto: fresky v kaplnke Scrovegni v Padove

1304-1307
- povstanie sekty apoštolských bratov na čele s Fra Dolcinom v severnom Taliansku; účasť roľníkov dokladom ťaživých pomerov po zavedení voľných nájomných vzťahov

1305-1309
- cyklus fresiek v padovskej kaplnke Arena od Giotta di Bondone (1266-1337); jeho diela ďalej v Assisi a vo Florencii, kde taktiež pôsobil ako vedúci stavebnej hute; zakladatelská osobnosť raného
renesančného výtvarného umenia

1312
- zrušenie križiackeho rádu templárov (zal. r. 1119) pápežom Klementom V. na nátlak francúzskeho kráľa Filipa IV. Krásneho; aktu predchádzala konfiškácia rozsiahleho rádového majektu; posledný veľmajster rádu Jakub Molay upálený r. 1314

1312-1314
- 'Peklo', prvá časť ' Božskej komédie' Danteho Alighieriho

1315-1317
- veľké hladomory v západnej Európe

1316
- Egidius Riman +

1321
- Matúš Čák +

1324
- 'Defensor Pacis (Obranca mieru)', polemický spis Marsilia z Padovy v spolupráci s Jánom z Jandunu; ostrá kritika cirkvi a pápeža; idea suverenity ľudu; súčasť zápasu medzi Ľudovítom Bavorom a pápežom Jánom XXII.

1326
- Osman I. +

1337-1453
- storočná vojna medzi Francúzskom a Anglickom; v prvej fáze najmä boj o mocenské ovládnutie Flandier a o anglické léna v juhozápadnom Francúzsku; bezprostrednou príčinou nároky anglického kráľa Eduarda III. na francúzsku korunu a odňatie vojvodstva Guyenne francúzskym kráľom Filipom VI.

1348
- založenie Karlovej univerzity v Prahe
- čierny mor v Európe - jeden z následkov úzkych uličiek miest, preplnených domov a nedostatku vody v nich

1348-1349
- zhubné morové epidémie vo väčšej časti európskych krajín (čierna smrť); dlhodobé ekonomické a demografické následky; jedna z príčin vleklej krízy feudálnej spoločnosti; v nasledujúcom období veľké masové hnutia vzbúrených sedliakov a početné povstania v mestách; prudký vzostup ľudového kacírstva; v Anglicku a v Čechách vznik radikálneho reformného programu s protifeudálnymi prvkami

1349
- W. Occam +

1349-1350
- počas morovej epidémie vymrela takmer polovica obyvateľov Nórska

1350-1420
- Peter z Ailly

1374
- Jan Milíč z Kroměŕíža +

1382
- Mikuláš z Oresme +

1384
- J. Viklef +

1386
- v Heidelbergu vzniká prvá nemecká univerzita

------------
14. stor.>