FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Academia istropolitana


Academia Istropolitana (akadémia mesta na Dunaji)

- univerzita v Uhorsku, ktorá bola založená Matejom Korvínom 19. 5. 1465 Bratislave; jej budova je po pražskom Karolíne druhá najstaršia budova univerzity na celom území Česka a Slovenska: je to gotická stavba z prve polovice 15. storočia.

Náplň programu školy z pohľadu dejín stredovekej slovenskej filozofie obsahuje jej vyvrcholenie.

Kancelárom Academie Istropolitany bol Ján Vitéz zo Sredny. Profesori používali knihy z bohatej a vzácnej knižnice bratislavskej kapituly. Na Akadémii vládol humanistický a protischolastický duch, dôraz sa kládol na prírodné vedy, matematiku, astronómiu a medicínu. Od 70. rokov 15. storočia nastal postupný úpadok univerzity ( L188;20 L715;779).