FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Amerika


Amerika

- súčasť Nového sveta, súhrnný názov Severnej Ameriky a Južnej Ameriky spojených Strednou Amerikou. Americký kontinent bol osídlený okolo 20 tis. ro- rokov pr. n. l. obyvateľmi z Ázie. Rozšírenie osídlenia kmeňmi bolo po celom kontinente nerovnomerné a koncentrovalo sa najmä okolo rovníka. V týchto oblastiach sa tiež sociálny vývoj zrýchloval a už v 2. tisícroči pr. n. l. dochádzalo k združovaniu prvobytných kmeňov do konfederácií a neskôr ríš, ktoré dosahovali vysoké úrovne civilizácie ( Mayovia na Yukatane, indiánske kmene v Peru). V 10. stor. Mayská ríša zanikla a na jej troskách vznikali politické útvary Toltékov a neskôr Aztékov. Súbežne sa vytvorila v dnešnej Južnej Amerike ríša Inkov. Až do 15. stor. boli tieto útvary sociálne na urovni prvobytnej, vysoko organizovanej spoločnosti. Objavenie Ameriky Európanmi (K. Kolumbus 1492 - i keď prvými Európanmi na pobreží Severnej Ameriky boli v 11. stor. a 12. stor. Vikingovia) boli začiatkom zánik indiánskych ríš a ich kultúry.Amerika>