FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Správanie

správanie

- je súbor všetkých objektívne pozorovateľných aktivít entity, ktorými sa uskutočňuje vzájomné pôsobenie medzi entitou a jej okolím, napríklad správanie človeka, správanie zvieraťa, správanie systému atď.

------------
správanie>