FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Človek

človek človek (FT)

- spoločenská bytosť nadaná rozumovou schopnosťou, vedomím a článkovano rečou, schopná vyrábať pracovné nástroje a ovplyvňovať nimi prostredie, v ktorom žije, reflektovať svoj život, dávať mu zmysel a vytvárať kultúru. Podstatou bytia človeka je transcendencia, maximom bytia človeka je byť kultúrnym, kultúra. Podstatou bytia kultúry je inscendencia (čiž transcendencia smerom dovnútra človeka). Človek interaguje so svetom v podobe rôznych foriem/modov osvojovania si ho.človek>