FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sila

sila

- schopnosť, príčina alebo zdroj činnosti alebo pohybu, schopnosť uviesť niečo do pohybu, alebo zmeniť daný pohyb resp. navodiť pokoj.

Pojem alebo predstava sily sa vymedzuje v rôznych vedných disciplínach, vo filozofii, náboženstvách, každodennom živote, umení atď. rôzne a závisia od významových útvarov, ktoré intervenujú v procese ich tvorby. Napríklad vo fyzike sa pojem sily vymedzuje ako miera vzájomného pôsobenia telies. Toto pôsobenie môže byť na diaľku prostredníctvom silových polí medzi telesami alebo pri bezprostrednom dotyku telies. Účinok sily sa môže prejaviť zmenou pohybového stavu telesa alebo deformáciou. Sila je vektorová veličina, okrem veľkosti sa vyznačuje aj smerom pôsobenia ( L472;395-396 L1281;375).

Istým druhom závislostí medzi silami sa zaoberá napríklad statika.

-------
sila>