FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cieľ

cieľ

- budúca (anticipovaná) kladná hodnota, ktorú vytyčuje a o ktorej dosiahnutie sa usiluje človek alebo spoločenský systém ( L338;115). Cieľ je predmetom štúdia filozofie, teleológie, ponematológie, praxeológie a i.cieľ>