FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnota

hodnota hodnota (FT)

- významový útvar/proces, ktorého špecifikum spočíva v uvedomení si/uvedomo- vaní si spôsobilosti dajakej entity uspokojiť/uspokojovať potrebu, a to či už bezprostredne, alebo svojimi dôsledkami. Inokedy sa ako "hodnota" označuje sama entita vyznačujúca sa spôsobilosťou uspokojovať potrebu alebo túžbu.

Hodnotu vyjadruje a zabezpečuje norma.

Termín "hodnota" (Wert) zaviedol do filozofie Lotze.

Výskumom hodnôt sa zaoberá o. i. axiológia, etika, estetika, psychológia, filozofia hodnôt, antropológia, kulturológia, ekonómia atď.

Zisťovanie hodnoty je hodnotenie.

----------
hodnota>