FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sloboda

sloboda sloboda (FT)

- neprítomnosť donucovania: nemusenie robiť to, čo sa nechce, z čoho však nevyplýva smieť robiť, čo sa chce; preto sa pojem slobody odlišuje od pojmu svojvôle. Pojem slobody je veľmi mnohoznačný, čo sa zneuživa na ideologickú manipuláciu; preto sa pri vyjadrovaní pojmu slobody obzvlášť odporúča indexovanie.

Sloboda je jedna zo základných spoločenských hodnôt.

----------
sloboda>