FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Stredovek

stredovek Kód: 365

- obdobie dejín ľudstva medzi starovekom a novovekom. Pokiaľ sa uvažuje o Európe, vymedzuje sa stredovek napríklad intervalom medzi zánikom Rímskej ríše ( 5. stor.) a začiatkom novoveku (povedzme 1492). Stredovekom sa vedecky zaoberá napríklad medievalistika.

Výraz 'stredovek' ( lat. medium aevum) naznačuje hľdanie názvu pre 'medziobdobie' trvajúce od úpadku antiky až po jej znovuobjavenie v renesancii.

------------
stredovek>