FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Slovania

Slovania

- Slovanstvo - najpočetnejšia skupina indeurópskych národov hovoriaci slovanskými jazykmi.

Pravlasť Slovanov leží severne od Karpát medzi Vislou a Dneprom.

V období sťahovania národov do 6. stor. - 7. stor. osidlili územie na Západe po Polabie a Pobaltie, na Juhozpáde po Alpy, na Juhu Balkánsky poloostrov, na Slovensku v 5. stor. - 6. stor. (prvý štátny útvar Samova ríša); v 8. stor. - 9. stor. vznik slovanských štátov ( Bulharsko, Veľká Morava, Poľsko, pŕemyslovský český štát, Kyjevská Rus).

O Slovanoch sa povráva, že "sú vraj modrookí, plavovlasí, výborne plávajú, sú otužilí, dobre znášajú horúčavu, hlad i smäd, sú pokojní, dobrosrdeční a pohostinní, no aj hlavatí a nesvorní atď. (...) Informácie o cudnosti Slovaniek sa ... celkom nezhodujú so sťažnosťami zo začiatku stredoveku na mnohoženstvo českých kniežat alebo na stovky súložníc, ktoré žili na Vyšehrade, a ani také drastické správy, ako napríklad o zabíjaní malých detí (rodičky v Polabí vraj dusili nadbytočné novonarodené dievčence) alebo kántrení nevládnych starcov (v Srbsku sa udržalo takmer až do novoveku), nám veľa nepovedia - skôr o dobe a jej nesentimentálnom, neúprosnom živote než o etike našich predkov." ( L832;191-192)

-----------
Slovania>