FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Indoeurópania

Indoeurópania

- príslušníci mnohých etnických skupín, národností a národov, patriacich k spoločnej jazykovej rodine indoeurópskych jazykov. Spoločný pôvod týchto etník sa vymedzuje do oblasti severnej a severozápadnej Indie, strednej a juhozápdnej Ázie, ako aj do hraničných oblastí medzi Áziou a Európou.

Indoeurópania vytvorili na začiatku svojho putovania do Európy niekoľko migračných centier, odkiaľ sa ďalej šírili.

Indoeurópanie položili základy väčšiny indoeurópskych národov s výnimkou Maďarov, Fínov a Laponcov.

----------------
Indoeurópania>