FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Slovensko

Slovensko

- krajina v strednej Európe, ktorá na severe hraničí s Poľskom, na východe s Ukrajinou, na juhu s Maďarskom, na západe s Rakúskom a na severozápade s Moravou.

V 9. stor. n. l. bolo Slovensko súčasťou Veľkomoravskej ríše, v rokoch 1018 až 1918 súčasťou Uhorska, 1918 - 1938 súčasťou Československej republiky, od 6. 10. 1938 do 14. 3. 1939 autonómnou časťou Česko-Slovenska, od 1939 do 1945 samostatnou Sloveskou republikou, od 1945 do 1992 súčasťou najprv Československej republiky (1945 - 1960), Československej socialistickej republiky (1960 - 1990) a napokon Československej federatívnej republiky (1990 - 1992). 17. júla 1992 prijala Slovenská národná rada Deklaráciu Slovenskej národnej rady a zvrchovanosti Slovenskej republiky a 1. septembra 1992 schválila SNR Ústavu Slovenskej republiky, v ktorej Čl. 1 sa píše: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo." ( L384;15)

------------
Slovensko>