FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

8. Stor.

7. stor. 9. stor.

Na pápežskom stolci sú: sv. Sergius I. (687-701), Ján VI. (701-705), Ján VII. (705-707), Sisin (708), Konštantín (708-715), sv. Gregor II. (715-731), sv. Gregor III. (731-741), sv. Zachariáš (741-752), Štefan II. (752-757), sv. Pavol I. (757-767), Štefan III. (768-772), sv. Hadrián I. (772-795), sv. Lev III. (795-816)

8. stor.
- raný stredovek
- najstaršie písané pamiatky tureckej literatúry
- nadregionálny význam Tibetu

712-770
- Tu Fu

735
- zomrel Beda Venerabilis, ranostredoveký anglosaský polyhistor, autor cirkevných dejín Anglicka a mnohých teologických a gramatickych diel; zásluhy o rozvoj stredovekej chronológie
- narodil sa Alcuin

756-1031
- vláda arabskej dynastie Umajjovcov v Španielsku; najväčší rozkvet cordobského emirátu (od r. 929 chalifátu) v prvej polovine 10. stor.

762
- Abbásovci prenášajú centrum sídla kalifátu z Damasku do Bagdadu

765
- v Iraku (v Bagdade) vznikla židovská sekta karaitov

768-814
- Karol Veľký kráľom, od 800 cisárom franskej ríše; prudký rozvoj feudálnych vzťahov; upevnenie štátneho organizmu; početné zahraničné výboje, najmä proti Sasom a Langobardom, ktorých ríšu vyvrátil r. 774; 778 pripojil Bavorsko k franskej ríši; 791 a 795-796 ťaženie proti Avarom

-----------
8. stor.>