FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

5. Stor.

4. stor. 6. stor.

Na pápežskom stolci sú: sv. Anastazius I. (399-401), sv. Inocent I. (401-417), sv. Zosimus (417-418), sv. Bonifác I. (418-422), sv. Celestín I. (422-432), sv. Sixtus III. (432-440), sv. Lev I. (440-461), sv. Hilarus (461-468), sv. Simplícius (468-483), sv. Felix II. (483-492), sv. Geláz I. (492-496), sv. Anastazius II. (496-498), sv. Symachus (498-514)

koniec 4. stor. - koniec 6. stor.
- sťahovanie národov

5. stor.
- začiatkom storočia opúšťajú Anglicko Rimania
- začína obdobie prechodu medzi antikou a stredovekom
- na územie Slovenska začínajú prichádzať Slovania
- začína raný stredovek
- nástup stredovekého umenia
- vzniká jógačára
- v Indii sa začína šíriť tantra-jána

5. stor. - 6. stor.
- príchod Slovanov na územie Čiech, Moravy a Slovenska: postup slovanského obyvateľstva sa uskutočňoval v niekoľkých vlnách a z rôznych smerov

5. stor. - 7. stor.
- prechodné obdobie medzi antikou a stredovekom

5. stor. - 10. stor.
- v Indii sa šíri tantra-jána

344-407
- Ján Zlatoústy

415
- zavraždenie Hypatie v Alexandrii davom sfanatizovaných kresťanov počas bojov medzi pohanmi a alexandrijskou cirkvou

430
- Agustinovo biskupské mesto Hippo obliehajú Vandali; Augustinus Aurelius +

431
- koncil v Efeze. Odsúdenie Nestoriovej chrístologickej náuky. Emigrácia aristotelikov

451
- ekumenický koncil v Chalkedóne; odsúdenie monofytizmu a nestoriánstva; v dôsledku toho rozchod oficiálnej cirkvi s časťou obyvateľstva Sýrie a Egypta a s celým Arménskom

476
- zvrhnutie posledného rímskeho cisára Romula Augustula ostrogótskym vodcom Odoakarom; zánik západnej Rímskej ríše; tradične sa považuje za koniec staroveku

480
- v Ríme sa narodil Boethius *

493
- založenie ostrogótskej ríše v Taliansku

pred 500
- údajný vznik spisov Dionýsia Areopagitu

-----------
5. stor.>