FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jazyky slovanské

jazyky slovanské

- vetva indoeurópskych jazykov:

západoslovanské jazyky,
východoslovanské jazyky,
južnolovanské jazyky.

Slovanské jazyky sa vyvinuli z praslovančiny.

Slovanské jazyky sú predmetom skúmania slavistiky.

-------------------
jazyky slovanské>